Blegningskultur, blegning, er dyrkningsmetoder, hvor lys hindres adgang til plantekulturens top. Blegning sker ved dækning med jord (fx asparges og julesalat), ombinding med halm, plast e.l. (fx blegselleri, kardon og visse salattyper) eller drivning i mørkt rum (fx julesalat). Ved blegning fås mere sprøde og oftest mindre fiberrige grøntsager med mildere smag.