Bladarealindeks, LAI (Leaf Area Index), forholdet mellem en plantebestands bladareal og voksepladsens grundareal: LAI = bladareal/grundareal. Et plantesamfunds produktivitet (fx en afgrødes ydeevne) afhænger bl.a. af bladarealet, der opfanger og udnytter lysindstrålingen. I Danmark kan LAI under højsommeren nå værdier på fem-syv i en kornmark og op til ti i en bøgeskov.