Bjergfyr, Pinus mugo, nøjsom og robust fyr. Væksten er meget variabel; fra lav og udbredt til mere buskformet og opret. Til havebrug benyttes fortrinsvis en moderat voksende og bred type samt en langsomtvoksende dværgtype. På sommerhusgrunde og i klitplantager anvendes en enstammet type, der nu er udskilt som en særlig art, Pinus uncinata. Bjergfyr har et udbredt rodsystem og er derfor egnet til at stabilisere skråninger. Se også nåletræer.