Bionik, (af eng. bionics, første del af biology og sidste del af mechanics el. electronics), forskning og videnskab, som på grundlag af naturens opbygning og funktion konstruerer tekniske apparater og systemer, der ved efterligning søger at udnytte naturens løsninger. Eksempler herpå kan være opbevaring og omsætning af energi som i levende organer, informationsbehandling som i sanseapparater, datasystemer på grundlag af nervesystemer, billedbehandling som i insektøjne, radioteleskoper med forbillede i krebseøjne, fotosyntese i kunstige blade og tagkonstruktioner efter sneglehuse.