Bio-, (af gr. bios 'liv'), græsk og internationalt første sammensætningsled. Findes fx i bio-log 'en, der tænker over og taler om liv', bio-top 'levested' (for dyr og planter under samme vilkår) og bio-grafi 'beskrivelse af et menneskes liv'.