Binding, kemisk betegnelse for atomernes sammenknytning i molekyler og krystaller. Se kemisk binding.