Binær, (via fr. binaire af lat. binarius, af bini), dobbelt; sammensat af to enheder.