Bilabialer, (af lat. bi- og afledn. af labium 'læbe'), sproglyde, der dannes med over- og underlæben. I dansk er [p], [b] og [m] bilabialer.