Bikube, opholdssted for bikolonier i biavlen, fx halmkuber eller hule træstammer.