Bevaringsforening, forening, som søger at bevare fysiske eller åndelige kulturtræk, først og fremmest gennem udgivelse af skrifter, afholdelse af arrangementer og gennem rådgivning. Nogle bevaringsforeninger virker også ved køb og vedligeholdelse af bygninger og skibe. De fleste er stiftet efter 1930 som lokale foreninger, der senere er blevet organiseret under paraplyorganisationer, hvoraf den mest omfattende er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. Den arbejder for bevaring af arkitektonisk og kulturhistorisk vigtige bygninger og landskabspartier og har dels lokale, dels landsdækkende foreninger som medlemmer. Af landsdækkende bevaringsforeninger kan nævnes Danske Møllers Venner og Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse. Foreninger med specielle formål er Fregatten Jyllands Venner og Vestvoldens Venner. Eksempler på bevaringsforeninger, som arbejder på at bevare immateriel kultur, er Dansk Slægtsgårdsforening — hvis formål er bevaring af slægtsgårde i familiernes eje — og Foreningen til Folkedansens Fremme.