Bevægelse, flytning af et legeme eller et punkt med tiden. Bevægelse angives altid i forhold til et andet legeme, referencesystemet, fx Jordens overflade. Fysisk bevægelseslære, kinematik, beskriver bevægelse ved position, hastighed og acceleration som funktion af tiden, men inddrager ikke bevægelsens årsager (kræfter, momenter), sådan som det sker i dynamik. Såvel kinematik som dynamik er indeholdt i mekanik.