Betydningssystem, en kulturspecifik opfattelse og inddeling af omverdenen og dens fænomener. Begrebet stammer fra antropologien, som har været opmærksom på, at enhver kultur har udviklet sin særlige orden ved at opdele verden i kategorier med et bestemt betydningsindhold. Denne kulturspecifikke orden af integrerede betydningssystemer udgør den virkelighed, en gruppe mennesker med fælles kultur eller fælles kulturbaggrund lever i. Ved hjælp af sådanne betydningssystemer forstår mennesker, hvad der sker omkring dem, og bliver i stand til at handle meningsfuldt. Den eksisterende orden er dog under stadig ændring, bl.a. ved påvirkning udefra. Se også begreb (begrebsdannelse).