Betleri, handling, hvor der ved personlig henvendelse bedes om en gave på en måde, som kan virke generende. Strafbarheden efter Straffelovens § 197 er betinget af, at politiet forud har givet vedkommende en advarsel. Den person vil også kunne straffes, der tillader, at en mindreårig, som hører til pågældendes husstand, betler.