Betalingsstandsning er en skyldners undladelse af at betale sine forfaldne gældsforpligtelser pga. økonomiske vanskeligheder. Såfremt en skyldner mener, at vedkommende er insolvent — dvs. ude af stand til at fyldestgøre sine kreditorer til forfaldstid — kan skyldneren anmelde betalingsstandsning over for skifteretten. En anmeldt betalingsstandsning kan vare i op til et år og indebærer, at skyldnerens økonomi fastlåses, således at der bliver mulighed for at forhandle med kreditorerne om en akkord e.l. Sker der ikke anmeldelse over for skifteretten, foreligger der alene en ulovreguleret, faktisk betalingsstandsning.