Beskrivende geometri, drejer sig især om, hvordan et rumligt objekt beskrives ved plane projektioner. Se deskriptiv geometri.