Bene merenti, (lat. til den velfortjente: bene- + merenti af merere fortjene), en pavelig orden.