Belejring, indeslutning og isolation af fx en fæstning eller en by med det formål at tvinge denne til overgivelse, når den indesluttede styrkes forsyninger er opbrugt. Ved en belejring undgås store tab ved et stormangreb; til gengæld kan en belejring tage lang tid og dermed være kostbar at udføre, hvortil kommer, at den belejrende styrke er bundet til opgaven og derfor ikke kan anvendes andre steder.