Behæftelse, pantesikkerhed, der er stiftet ved aftale eller retsforfølgning, se pantehæftelse.