Becifring, (af ty. Bezifferung, af fr. chiffre 'skrift- og taltegn'), et musikalsk notationssystem bestående af bogstaver og tal til angivelse af harmonier. Stort bogstav angiver grundtonen og den tilhørende durtreklang; et tilføjet m betyder en moltreklang, mens cifre angiver sekst, septim osv., og alterationer markeres med fortegn. I praksis er detaljerne i musikkens udformning overladt til den udøvendes kunnen og fantasi. Princippet bruges især i forbindelse med viser, populærmusik og rytmisk musik og må derfor ikke forveksles med becifringerne i baroktidens generalbas.