Bayerske kreds, en af de seks (senere ti) kredse, som Det Tyske Rige inddeltes i på Rigsdagen år 1500 med det formål at sikre landefreden. Kredsens tyngdepunkt lå i hertugdømmerne Bayern og Oberpfalz, men dens territorium undergik med tiden visse ændringer.