Baud, måleenhed for datatransmissionshastighed, der angiver, hvor mange datasymboler der transmitteres per sekund. Enheden forkortes ofte Bd og er opkaldt efter franskmanden Émile Baudot (1845-1903). Et datasymbol kan være repræsenteret af fx en elektrisk eller optisk impuls, en analog fase eller en bestemt signalamplitude. Der er ikke direkte sammenhæng mellem datahastighed målt i baud og den hastighed, hvormed informationen overføres, idet to forhold gør sig gældende. For det første kan hvert datasymbol overføre en større eller mindre mængde information afhængigt af, hvor mange forskellige datasymboler det pågældende transmissionssystem benytter. Hvis datasymbolerne fx repræsenteres med fire forskellige signalamplituder, kan der overføres to bit information per symbol. Dette betyder, at en 100 baud kanal kan overføre 200 bit/s. For det andet er visse datasymboler ofte reserveret til signalering mellem sender og modtager. Således vil fx en binær kanal, der benytter asynkron transmission ved 19.200 baud, kun overføre ca. 14.000 bit/s, idet en del af datasymbolerne i kanalen benyttes til indikation af start og stop af dataord.