Baryglossi, (gr. bary- + -glossi), besværlig, utydelig tale.