Barycentrisk, (af gr. bary- og afledn. af centrum 'punkt'), astronomisk observation, som refererer til Solsystemets tyngdepunkt og dermed er uafhængig af observatørens, Jordens og de øvrige planeters positioner på observationstidspunktet.