Banknote, (af fr. banque + note, lat. nota mærke, tegn), pengeseddel, som er udstedt af en bank og indløselig på anfordring.