Ballettoman, (it. balletto 'ballet' + gr. -man), 1 (sb.) lidenskabelig balletelsker. 2 (adj.) overdrevent begejstret for ballet.