Bagtungevokal, vokallyd, der dannes med bagtungen og/eller tungeroden. I dansk er fx [u], [o] og [ɑ] bagtungevokaler.