Backwoods, (eng. back 'bag-' + woods 'skove'), 1 uopdyrkede skovstrækninger i det vestlige Nordamerika. 2 ravnekrog.