Backlash, (eng. back + lash piskeslag, snert), 1 tilbageslag; tilbagevirkning. 2 reaktion, specielt politisk. 3 dødgang; slør i en maskines bevægelige dele.