Børnetestamente, tilkendegivelse fra indehaverne af forældremyndighed om, hvem der efter deres død bør have tillagt forældremyndigheden. Der kræves ikke en bestemt form for udfærdigelse. I praksis oprettes ofte et dokument for notaren, og det kan anbefales at lade dette indeholde en begrundelse for det trufne valg. Tilkendegivelsen er ikke bindende, men alene vejledende for myndighederne, som dog følger det fremsatte ønske, medmindre hensynet til barnet taler derimod.