Børnepasningsorlov, orlovsperiode, som forældre til et barn i alderen 0-8 år har ret til/mulighed for at aftale med sin arbejdsgiver i henhold til lov om børnepasningsorlov fra 2001. Som en konsekvens af den reform af barselsreglerne, der fandt sted i 2002, gælder loven alene for børn født før 1.1.2002. Loven giver ret til 8-13 ugers orlov pr. person pr. barn. Der kan indgås aftale om op til 52 ugers orlov inkl. den retsbestemte orlov. Se også barselsorlov .