Bølgelængde, afstanden målt i udbredelsesretningen mellem to punkter med samme fase (fx to bølgetoppe) i nabo-perioder af en udbredende bølgeform. Bølgelængden er en karakteristisk størrelse for lys, elektriske bølger, lydbølger, bølger i vand osv. Se bølger.