Bølgebryder, konstruktion, hvis formål er at hindre eller formindske bølgeudbredelse i havne og på kyster. Landfaste bølgebrydere kaldes også moler.