Bærer, i lægevidenskaben et individ, som bærer et bestemt recessivt gen, ofte et sygdomsgen, på det ene af de to homologe kromosomer; hos en bærer af et sygdomsgen kommer sygdommen ikke til udtryk. Betegnelsen benyttes især inden for humangenetikken, hvor det er vigtigt at kunne identificere en bærer, da recessive sygdomsgener gennem bæreren kan føres videre til næste generation. Fx videregives blødersygdommen til drengebørn fra raske mødre, som er bærere af sygdomsgenet.