Bæreevne, inden for bygningsteknik den belastning, et konstruktionselement, et fundament eller en konstruktion kan optage, uden at der sker brud eller forekommer uønsket store deformationer. Begrebet er ikke entydigt, idet forhold som lastvekslinger, varighed af last samt forskellige ydre omstændigheder kan have meget betydelig indflydelse på bæreevnen; fx falder stålkonstruktioners bæreevne drastisk ved de temperaturer, som kan opstå under brand, og visse jordarters bæreevne mindskes så stærkt ved vandmætning, at ekstrem regn kan medføre skred af skrænter.