Bærebølge, i teleteknikken betegnelse for en bølge af høj frekvens, som via en transmissionskanal, fx en radioforbindelse eller en lysleder, kan udbrede sig fra en sender til en fjerntliggende modtager. I sig selv er en bærebølge indholdsløs, men den kan ved senderen gennem den proces, der benævnes modulation, påføres information i form af signaler af lavere frekvenser, fx videosignaler eller digitale data. Ved modtageren uddrages informationen ved demodulation.