Bæltekøretøj, køretøj, der bevæger sig på bælter ("larvefødder"). Princippet i bæltekøretøjet er, at dette på et antal hjul ved hjælp af et drivhjul på hvert bælte trækkes hen over bælterne, der således ligger fast i forhold til jordbunden. Bælterne giver køretøjet en stor understøtningsflade, der formindsker køretøjets kraft pr. arealenhed i forhold til et hjulkøretøjs. Bæltekøretøjet udvikledes ud fra et militært krav om at skabe et køretøj, som kunne indsættes, hvor terrænets karakter gjorde det umuligt at benytte almindelige hjulkøretøjer. Militært anvendes bæltekøretøjer i form af kampvogne (eng. tanks), selvkørende artilleri, pansrede mandskabsvogne m.m. Civile bæltekøretøjer er fx større vejbygnings- og entreprenørmaskiner.