Båndstål, og båndjern, 0,8-2 mm tykke halvfabrikata, der efter varm- og koldvalsning på stålværket vikles i spoler og distribueres for videreforarbejdning på maskinfabrikker. Af kulstoffattigt båndjern fremstilles fx bygningsbeslag og tidligere også tøndebånd og bånd til vognhjul. Af kulstofrigt båndstål fremstilles fx målebånd, fjedre, knive, savblade og barberblade. Båndkvaliteterne egner sig til massefremstilling af smådele, der kan stanses ud.