Ayurveda, (sanskrit af ayur 'liv' og veda 'viden'), et af verdens ældste medicinske systemer. I lighed med bl.a. unani, siddha og yoga hører ayurveda til traditionel indisk lægekunst og har været udøvet i mere end 5000 år. Systemet kan betegnes som "kundskaben om livet" og er beskrevet i vedaerne. Ifølge den indiske vedafilosofi står det enkelte menneske, mikrokosmos, i forbindelse med universet, makrokosmos. Vejen til sundhed og glæde er at opnå viden om denne sammenhæng. Kosmos består af de fem elementer, jord, vand, ild, luft og rum, der i mennesket danner tre systemer (de tre doshas), ildenergien, pitta, vandenergien, kapha, og luftenergien, vata, i forskellige kombinationer. Med ayurveda kan der skabes balance mellem de tre doshas. I den vestlige verden repræsenterer systemet et new age-tilbud inden for alternativ medicin. Maharishi Mahesh Yogi, grundlæggeren af transcendental meditation, står bag de fleste ayurvediske centre. Et holistisk helbredelsessystem, Maharishi Ayurveda, der er baseret på traditionel vedisk lærdom, er udviklet og består bl.a. af meditation og ayurvediske medikamenter. I forbindelse med systemet er der opbygget en verdensomspændende organisation med hovedkvarter i Indien.