Auxilia, hjælpetropper i den romerske hær, se romersk hærvæsen.