Augurer, (lat., beslægtet med augere 'øge, lade vokse'), romersk præstekollegium, der tog varsler af fuglenes flugt og sang, himmelfænomener m.v. I historisk tid bistod de embedsmændene, når beslutninger skulle tages. Augurens kendemærke var en krumstav, lituus, hvormed han afmærkede det helligområde, templum, inden for hvilket han ville tage varsler. Se romersk religion.