For den attiske sagnkreds, se den athenske sagnkreds.