Attention, (lat. attendere 'rette opmærksomheden mod' ), i forkortet form på breve: att. bestemt til; att..