Atoni, (lat. atonia af gr. a- og afledn. af tonos 'tone, spænding'), slaphed, nedsat eller manglende spænding, som regel brugt om muskelspænding. Atoni adskiller sig fra lammelse, ved at den syge ikke er forhindret i at bruge de ramte muskler, men musklerne føles helt slappe, når de passivt bevæges af en undersøger, som ellers normalt vil registrere en let modstand. Atoni optræder ved forskellige sygdomme i nervesystemet og ved bevidstløshed.