Atomberedskab, beredskab med det formål at begrænse skader ved atomulykker, oprindelig til dækning af det nærmeste område omkring atomkraftværker. Danmark har siden 1981 haft et atomberedskab for hovedstadsregionen mod ulykker på Barsebäck, men efter Tjernobylulykken i 1986 blev atomberedskabet udvidet til at dække hele landet. Det omfatter bl.a. et internationalt samarbejde med multilaterale, regionale og bilaterale aftaler til information om atomanlæg og varsling efter uheld; desuden et måleberedskab dels til at opdage uventede stigninger i strålingsniveauet, dels til at registrere radioaktiv forurening af miljø og levnedsmidler m.v. Beredskabet ledes af Beredskabsstyrelsen under Forsvarsministeriet og er bygget op om en kommandostruktur, så informations- og beskyttelsesforanstaltninger hurtigt kan iværksættes efter behov.