Atletlomme, atletfold, fremhvælving lige over hoftebenskammens forreste del, fremkaldt af den ydre bugvægsmuskel (musculus obliquus externus abdominis) hos muskuløse personer (se skeletmuskulatur).