Atlantiske region, plantegeografisk region, der omfatter De Britiske Øer og kystområderne i Vesteuropa, hvor vintrene er milde, somrene kølige, og nedbøren er jævnt fordelt over hele året. Karakteristisk vegetation er løvskov og i kystnære områder lynghede.