Asynkron transmission, datakommunikationsmetode, hvorved dataoverførslen ikke er bundet til en bestemt signaleringshastighed. Hvert dataelement forsynes med indikation af start og stop, og dataelementerne sendes og modtages separat. Se teletransmission.