Assignat, (af lat.), en, som skal udbetale en anvist sum eller yde noget svarende hertil til en assignatar.