Assiduitet, (af lat. assiduitas stadig tilstedeværelse, af assiduus, af assidere sidde ved siden af, af ad- + sedere sidde), udholdenhed; standhaftighed.