Aspirere, (af lat. aspirare ånde, blæse, stræbe mod, af ad- + spirare puste, ånde), trække vejret under sang, reciteren o.l.